JUST BECAUSE YOUR PATH IS DIFFERENT DOESN’T MEAN YOU’RE LOST

Kim Horsnell

AANVULLENDE INFORMATIE

Als je tekent voor een begeleidingstraject bij Check-in Genderzorg gaan wij er van uit dat je onze Algemene Voorwaarden en Privacy verklaring hebt gelezen en daar mee akkoord gaat. Een deel van wat daarin vermeld staat vindt je hieronder, voor de uitgebreide versie kun je klikken op Algemene Voorwaarden Check-in Genderzorg of Privacyverklaring Check-in Genderzorg.

KWALITEITSSTATUUT PRAKTIJK CHECK-IN GENDERZORG EN RICHTLIJNEN

Download hier het Kwaliteitsstatuut van Check-in Genderzorg

Check-in Genderzorg werkt conform de Nederlandse ‘Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg-Somatisch‘, de ‘Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg‘ en de internationale ‘WPATH (World Professional Association for Transgender Health) Standards of Care‘.

INFORMATIE VOOR GEMEENTE-JEUGDZORG-INKOPERS EN CJG BEOORDELING VOOR TRANSGENDERZORG

De “Handreiking Transgenderzorg voor Gemeenten” is geschreven door de kwartiermakers van het ministerie van VWS, voor beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties en wethouders verantwoordelijk voor zorg voor gendernonconforme kinderen en jongeren.
Download de Handreiking Transgenderzorg in Gemeente (jeugdzorg)

Hierin wordt o.a. het onderstaande duidelijk beschreven:

Wat onderscheid Genderzorg van andere zorg?

o.a. de Duur:

Genderdysforie is een DSM-5 diagnose die je niet wegbehandeld: Het is belangrijk om te realiseren dat genderzorg bij kinderen gaat om langdurige zorg. Elke cognitieve ontwikkelingsstap kan gepaard gaan met psychische belasting, nieuwe ontwikkelings uitdagingen en hernieuwd psychologisch lijden.

Gemiddeld genomen loopt de zorg door tot 18 jaar (uiteraard voorbij de 18 jaar, maar dat valt buiten de Jeugdwet).

Daarnaast zijn er verschillende redenen aan te wijzen waarom niet elke GGZ-aanbieder geschikt is om Genderzorg te leveren:

  • Genderzorg is boven-regionale zorg in netwerken-samenwerkingsverbanden met de medische gender-expertise teams (AUMC-VU, Radboud, ZMC) voor zonodig doorstroom naar een medische transitie. De GGZ-aanbieder dient nauw samen te werken met de aanbieders van medische transitie trajecten en dient op de hoogte te zijn van het gehele zorg pad en de huidige Nederlandse richtlijnen, zowel psychologisch als medisch. Alle hulpverleners van de praktijk volgen regelmatig bijscholingsdagen in de medische centra.
  • Alle zorgmedewerkers in de praktijk moeten geschoold zijn in gender-sensitieve benadering van cliënten en de praktijkruimte dient inclusiviteit uit  te stralen.
  • Het is van belang dat de GGZ-aanbieder kennis en expertise heeft over gender-vraagstukken, op de hoogte is wat er speelt in de community. Ook is er kennis nodig over mogelijkheden in bv. kleding (binders, packers, protheses, aangepast ondergoed etc.) voor bij sociale transities.
  • Juridische kennis en de laatste wetgeving is nodig over de verandering van het geslachtskenmerk op de geboorte-akte ter verschaffing van een nieuw paspoort of ID.
  • Genderzorg reikt tot buiten de zorg die geleverd kan worden vanuit de praktijk, behandelaren zijn ook betrokken bij coming out trajecten op scholen, (psycho)educatie van schoolpersoneel en het gehele systeem om het kind.

PERSOONSGEGEVENS

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Check-in Genderzorg houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Jeugdwet en de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uiteraard houden we ons ook aan de fiscale wet en regelgeving.

Voor gedetaileerde informatie zie de Privacyverklaring Check-in Genderzorg

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Wij hechten waarde aan professionele, efficiënte en klantvriendelijke zorg en streven ernaar jou te behandelen op een manier die aansluit bij jouw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kan je toch niet tevreden zijn of een klacht hebben. Mocht dit het geval zijn, dan horen we dat graag van je. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Uiteraard doen we ons uiterste best om een situatie die leidt tot een klacht te voorkomen. Heb je echter wel een klacht communiceer die alsjeblieft naar ons, wij gaan graag hierover met je in gesprek.

Je kunt ten alle tijden mailen naar e-mail. Mochten we er gezamelijk niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om derden in te schakelen via de instanties waar onze collega’s bij zijn aangesloten. Hiervoor verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden.

ZorgkaartNederland

Check-in Genderzorg is gewaardeerd met een 9.3 op ZorgkaartNederland.
Bekijk alle waarderingen
of plaats een waardering